اهم‌ تهديدات و خطرات ناشي از تداوم خشكي درياچه اروميه، چه مواردي مي‌باشد؟
0
 

تجربه خشك شدن درياچه‌هاي مشابه اروميه در سطح دنيا، نشان‌گر وجود تهديدات و خطرات جدي ناشي تداوم خشكي اين پيكره آبي آن مي‌باشد. بدون ترديد ميراث خشكي اين پهنه ۵۰۰۰ كيلومتر مربعي، چندان ميراث خوشايندي براي ساكنين مجاور آن نحواهد بود و تجارب موجود بيان‌گر در پيش بودن شرايط سخت و بسيار ناگواري مي‌باشد. تجربه تلخ خشك شدن درياچه آرال نمونه بارزي از اين موضوع مي‌باشد.

گرچه تاكنون مطالعه و پژوهش جدي در خصوص آسيب‌شناسي اثرات ناشي از خشكي درياچه اروميه انجام نگرديده است، اما بر اساس تجارب و شواهد موجود، اهم تهديدات و خطرات ناشي از خشكي اين پهنه وسيع و تبديل شدن آن به يك شوره‌زار كويري را مي‌توان در قالب موارد زير بيان نمود.

– ايجاد ريزگردهاي نمكي ناشي از توسعه كانون‌هاي توليد ريزگرد در درياچه اروميه و مناطق شوره‌زار مجاور آن،

– بيابان‌زايي و توسعه آن به محدوده‌هاي كشاورزي و مسكوني،

– گسترش بيماري‌هاي صعب‌العلاج در منطقه (بيماري‌هاي چشمي،پوستي،سرطان،سقط جنين و…)

– از بين رفتن اراضي و باغات كشاورزي، مراتع و جنگل‌هاي منطقه،

– اثرگذاري بر شرايط دامداري و دامپروري در منطقه،

– افزايش مهاجرت از مناطق مجاور درياچه و به‌ويژه تخليه روستاهاي نزديك درياچه و

– تشديد نوسانات اقليمي در منطقه (افزايش درجه حرارت، كاهش بارش، افزايش ميزان تبخير)

 

منبع : http://ulrp.sharif.ir

Leave a reply

Your email addres will not be published.
Required fields are marked with

معادله امنیتی