مراحلی که تیم‌ها باید در برنامه تجاری سازی طی کنند:

 • پذیرش تیم صاحب ایده یا فناوری

  برای ورود به برنامه تجاری سازی لازم است تا ابتدا تیمی را حول یک ایده یا فناوری شکل داده و سپس ارتباطتان را با برنامه از طریق همین سایت شروع کنید.

  منظور از ایده این است که شما مسئله ای را در مشتریانی شناسایی کرده اید که ارزش حل کردن و قابلیت تبدیل به یک کسب و کار را داشته باشد. پس وقتی ایده تان را مطرح می کنید باید بگویید که چه مسئله ای را در چه بخشی از مشتریان شناسایی کرده اید.

  منظور از فناوری نیز این است که شما با فعالیت هایی که انجام داده اید توانسته اید در آزمایشگاه به یک قابلیت فناورانه دست پیدا کنید که ارزشی خلق می کند. البته ممکن است شما فقط شور و اشتیاق کارآفرینی داشته باشید، در این صورت ما با رویدادهای فراایده به شما کمک می کنیم که هرچه سریعتر ، این شورو اشتیاق را به یک ایده یا یک فناوری تبدیل کنید.

  در صورتی که به یکی از این دو دست پیدا کردید ، بی وقفه مسیر موفقیتتان را از همین برنامه آغاز کنید.

 • کشف و تایید مشتری

  از این مرحله شما وارد برنامه تجاری سازی شده اید و کارها را به کمک تسهیلگران ، منتورها و شبکه افراد متخصص برنامه پیش می برید.جزئیات هر یک از این مراحل را با ورود به برنامه فهمیده و اجرا می کنید. در انتهای این مرحله شما به مسئله ای دست یافته اید که ارزش حل کردن دارد و برای آن راهکار معتبری نیز یافته اید.

 • طراحی ارزش پیشنهادی

  با انجام این مرحله ، شما ارزشی را که به مشتریانتان می دهید را طراحی می کنید و ریسکی ترین نقاط کسب و کار تان را که ممکن است باعث شکست کار شما شوند را سریع می سنجید.

 • تناسب محصول/بازار

  برای طراحی محصول می توانید گوشه آزمایشگاه نشسته و هرجور دلتان می خواهد محصولتان را درست کنید. در این صورت شما جایی در بازار ندارید. برای ساخت کسب و کار، روش های اصولی ای جهت ساخت و توسعه محصول بر اساس بازار وجود دارد که شما آن را در این مرحله پیاده سازی می کنید.

 • تناسب مدل کسب و کار

  در این مرحله، شما پس از طراحی اصولی محصول بر اساس بازار، روی  مدل کسب و کار خود بیشتر کار کرده، آن را بهبود می دهید و در انتها آن را متناسب کسب و کار خود می کنید. سپس بر اساس مدل کسب و کار به دست آمده، طرح کسب و کار خود را تدوین می کنید.

 • راه اندازی کسب و کار و جذب سرمایه گذار

  در این مرحله اولین گام اجرائی کسب و کار شروع می شود. شما کسب و کار خود را راه می اندازید و با شرکت در جلسات ارائه، برای کسب و کار خود سرمایه جذب می کنید.

 • خروج

  در نهایت، پس از جذب سرمایه گذار، شما می توانید کسب و کار سودده و مقیاس پذیر خود را مدیریت کنید و از برنامه تجاری سازی خارج می شوید. اما در شبکه استارتاپ های برنامه باقی مانده و با سایر استارتاپ ها هم افزایی می کنید.