رویدادهای درحال برگزاری

دوره شتابدهی پرتو

تابستان ۹۵

رویدادهای برگزار شده

چالش ایده ساز، شروع یک کسب و کار سخت افزاری

زمستان ۹۴

چالش خلاقیت، کاهش مصرف آب خوابگاه ها

زمستان ۹۴

ch.hyperidea.ir

فراایده آب و محیط زیست با محوریت دریاچه ارومیه

زمستان ۹۴

hyperidea.ir

فراایده شهری

پاییز ۹۴

hyperidea.ir