خدماتی که تیم های کسب و کاری دانشجویی می توانند از دفتر برنامه تجاری سازی بگیرند، این برنامه را از سایر برنامه های حمایتی و شتابدهنده های دیگر متمایز می کند. مهم ترین این خدمات عبارتند از:
– امکان استفاده از بیش از ۲۰۰ خدمت آزمایشگاهی پیشرفته و کارگاه های مجهز دانشگاه شریف
– استفاده از تجربه و تخصص شبکه منتورها و مشاورین حرفه ای کسب و کار
– فضای استقرار به تیم ها در اکوسیستم کارآفرینی دانشگاه شریف
– آموزش های دست اول و ناب از بهترین مربیان و مدرسین کشور
– استفاده از پشتیبانی و حمایت های معنوی دانشگاه صنعتی شریف
– شبکه ای از بهترین مربیان و مشاورین صنعت و کسب و کار

دفتر ستاد اجرایی برنامه تجاری سازی دستاوردهای دانشجویی در دانشگاه صنعتی شریف، مجتمع خدمات فناوری، واحد ۳۰۷  مستقر است.
مجتمع خدمات فناوری، محل تجمع واحد های فناورانه دانشگاه شریف است.

برای استفاده از خدمات برنامه تجاری سازی باید حداقل یک نفر از اعضای تیم دانشجوی دانشگاه شریف باشد.

سقف حمایت بلاعوض برنامه ۱۵ میلیون تومان است. برای حمایت های با مبلغ بالاتر، دانشگاه یا سرمایه گذارهای دیگر در ازاء گرفتن سهم از تیم شما روی تیم شما سرمایه گذاری می کنند.

فراایده یکی از رویدادهای برنامه تجاری سازی برای شکل گیری تیم های نوآور حول مسائل اصلی کشور است. تیم های برتر رویداد فراایده، علاوه بر دریافت جوائز تعیین شده، ادامه توسعه محصول و کسب و کار خود را در برنامه تجاری سازی پیش می برند.

تیم هایی که مشخصه های زیر را داشته باشند:
– تمرکز داشتن روی کار به نوعی که فرد خود را وقف پیشبرد طرح کند
– برخورداری از توانمندی متفاوت و مکمل فنی و کسب و کاری لازم برای پیشبرد طرح
– وجود شوق پیشرفت و یادگیری در اعضای تیم
– وجود همت عالی در اعضای تیم و انجام محاسبات پیشرفت در سطح جهانی
– توجه مستمر اعضای تیم به طرح
– سریعتر و بهتر انجام دادن گام های عملیاتی تعیین شده به وسیله تسهیلگر طرح

برنامه تجاری سازی طرح های نابالغ را گرفته و آنها را آماده جذب سرمایه گذار می کند. بنابراین تا زمانی که محصول یا فرآیند قابل قبولی از تیم در دسترس نباشد، حقوق مالکیت معنوی نیز برای آن قابل در نظر گرفتن نیست.

تسهیلگران افرادی هستند که به منظور پیش برد گام به گام تیم ها در مسیر تعیین شده شتابدهی آموزش دیده اند.
این افراد رابط تیم شما با کلیه خدمات برنامه می باشند و ملزومات عملی فعالیت های شما را، منطبق با مدل شتابدهی برنامه مشخص می‌سازند.
این افراد شما را به بهترین مربیان و مشاورین متصل می کنند و متناسب با نیازهای تیم خدمات برنامه را برای تیم شما جذب می کنند.

اگر سؤال دیگری دارید، از طریق فرم زیر آن را برای ما ارسال کنید.