پاسخ سوال‌هایتان را در شبکه مشاوران ما خواهید یافت.

به شبکه متخصصین ما بپویندید

به شبکه متخصصین با تجربه برنامه تجاری سازی شریف خوش آمدید. هدف ما افزایش سرعت رشد شرکت‌های نوپا از طریق گردآوری خدمات مورد نیاز در قالبی پویا برای این شرکت هاست. ما معتقدیم بهره‌مندی از تجربیات متخصصین در کنار تلاش کارآفرینانه گروه‌های نوآور منتخب، موجب افزایش کیفیت و سرعت رشد شرکت‌های نوپا می گردد.

با پیوستن به شبکه متخصصین برنامه تجاری سازی:

 • شاهد رشد شرکت‌های نوآور برگزیده شریف باشید
 • با سایر متخصصین این شبکه، مرتبط شوید
 • در تکمیل اکوسیستم کارآفرینی فناورانه سهیم باشید

 • همه
 • مواد پیشرفته
 • برندینگ
 • کسب‌وکار
 • فنی‌عمرانی
 • صنایع فرهنگی
 • الکترونیک
 • صادرات
 • امور مالی
 • تأمین مالی
 • طراحی صنعتی
 • ساخت‌وتولید
 • بازاریابی
 • طراحی مکانیکی
 • نانو
 • شبکه‌سازی
 • بسته‌بندی
 • طراحی محصول
 • رباتیک
 • فروش
 • پیاده‌سازی فنی
 • سرمایه‌گذاری خطرپذیر
دکتر علی آرام
الکترونیک، پیاده‌سازی فنی، رباتیک، طراحی مکانیکی،
طراح سامانه‌های پیشرفته
1
اردلانی
طراحی صنعتی،
مهدی حسینی
فنی‌عمرانی،
از مدیران ارشد شهرداری تهران
مصطفی آروند
طراحی صنعتی، طراحی محصول،
برترین طراح محصول خاورمیانه 2016
سید محمد پوراسمعیلی
شبکه‌سازی، کسب‌وکار، مواد پیشرفته، نانو،
متخصص نانو و مواد پیشرفته
آرش دیانتی
طراحی محصول،
متخصص طراحی محصولات صنعتی
سیدجعفر خرشاد
صادرات، فروش،
مدیرعامل شرکت دکاپرداز
علی یقطین
امور مالی، تأمین مالی،
متخصص سرمایه‌گذاری
دکتر محسن صیقلی
امور مالی، تأمین مالی، سرمایه‌گذاری خطرپذیر،
مدیر اقتصادی مؤسسه مالی و اعتباری کوثر :: مدیر عامل شرکت اقتصاد مدبر کیش
دکتر اردشیر حکیمی
برندینگ، بسته‌بندی، طراحی صنعتی، طراحی محصول،
طراح محصول و برند
دکتر جمال ارغوانی
طراحی محصول، طراحی مکانیکی،
عضو هیئت علمی دانشکده مکانیک دانشگاه شریف
مجید دهبیدی‌پور
تأمین مالی، شبکه‌سازی، کسب‌وکار،
مدیر مرکز رشد شریف
شجاع موسوی‌زاده
بازاریابی، ساخت‌وتولید، صنایع فرهنگی،
موسس صنایع اسباب‌بازی موسوی‌زاده