ایده محوری طرح

تیم آریسا بسپار شریف، از سال ۱۳۹۳ فعالیت خود را در زمینه تولید محصولاتی بر پایه ی پلیمرهای مهندسی، با هدف تامین نیاز کشور و بومی سازی این محصولات، آغاز نموده است. این شرکت، در ابتدا قرص شعله پوش باتری سرب اسیدی تولید کرده و پس از آن شروع به تولید گوی دانسیمتر و چسب های حرارتی بر پایه ی پلیمر نموده است. این چسب ها در حوزه ی گسترده ای از صنایع، هم چون صنعت خودرو، صنایع بهداشتی، صنایع مواد غذایی، صنایع بسته بندی، صنعت لیبل، صحافی و … کاربرد دارند.

آریسا بسپار شریف

اعضای تیم

 • null

  حسین مه‌نما

  مدیر ساخت و تولید

 • null

  امیرحسین جان‌زاده

  کارشناس ارشد مهندسی پلیمر از دانشگاه شریف

  مدیرعامل

 • null

  سمانه عین‌علی افجه

  دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فرآیند دانشگاه تربیت مدرس

  مدیر تحقیق و توسعه محصول