ایده محوری طرح

مراکز شهری همچون شهرداری‌ها، سازمان آب و مخابرات برای پوشاندن منهول‌های خود از درپوش چدنی استفاده می‌نمایند. بعضی از سارقین به‌قصد بازیافت و فروش چدن بکار رفته در این دریچه‌ها آن‌ها را می‌ربایند. تولید درپوش منهول با استفاده از کامپوزیت‌های پیشرفته سیمانی (بتن توانمند) پاسخ مناسبی به معضل سرقت دریچه‌های منهول می‌باشد. این دریچه‌ها در حال حاضر در اشکال مختلف طراحی و در اشل نیمه‌صنعتی تولید گردیده است. این دریچه‌ها توان عبور دهی پساب با دبی متوسط بارش در ایران را دارا می‌باشند. ساختار مواد این دریچه‌ها نسبت به بارهای ضربه‌ای مقاوم بوده و در باربر سایش و خوردگی مقاومت شایان توجه ای را از خود به نمایش گذاشته‌اند.

درپوش بتنی توانمند

website

اعضای تیم

 • null

  هاتف عبدوس

  دانشجوی دکترا سازه دانشگاه صنعتی شریف

  موسس

 • null

  امین اسرافیلی

  فارغ التحصیل کارشناسی ارشد سازه دانشگاه صنعتی شریف

  موسس

 • null

  علیرضا خالو

  استاد تمام عمران دانشگاه صنعتی شریف

  منتور