ایده محوری طرح

شاید پایه ای ترین اقدام در زمینه ی ژنتیک آزمایش PCR باشد. انجام این آزمایش قبل از هر گونه شناسایی بر پایه DNA ضروری است.
در شناسایی مجرمین از DNA باقی مانده از آنها، مطالعه جنین شناسی، یافتن بیماری ها بر پایه ی مطالعات ژنتیکی، آزمایش های ژنتیک پیش از ازدواج، بررسی تغییرات ژنتیکی و هزاران کاربرد دیگر باید در ابتدا غلظت DNA‌ محلول در ماده افزایش یابد و پس از آن بر اساس محلول حاصل شده بررسی های لازم انجام می شود.

متاب

اعضای تیم

 • null

  محمدمهدی کیانی

  دانشجوی دکترای برق دانشگاه شریف

  رییس هیئت مدیره

 • null

  حمیدرضا قهرمانی

  دانشجوی ارشد مهندسی برق دانشگاه تهران

  مسئول توسعه محصول

 • null

  شایان شاهسواری

  دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه شریف

  مدیر عامل

 • null

  محمدحسین حبیبی

  دانشجوی کارشناسی هوافضای دانشگاه شریف

  مدیر فنی