ایده محوری طرح

محلول ما متشکل از ذرات در ابعاد نانو است که با اعمال آن بر روی شیشه، ذرات نانومتری بر روی سطح بطور یکنواخت توزیع گردیده و آن را آبگریز می‌کند. که این خاصیت منجر به افزایش زاویه تماس قطرات آب (بیش از ۱۱۰ درجه) با سطح خواهد شد و موجب غلتیدن قطرات کاملاً کروی آب روی سطح می شود. با اعمال لایه محافظتی نانو بر روی شیشه، سطح در برابر انواع کثیفی مقاوم بوده و بارش باران یا وزش باد باعث تمیز شدن شیشه‌ها می‌گردد و از مات‌شدن و کدر‌شدن در اثر شرایط جوی جلوگیری می‌کند.

نانو پاد شریف

Website: nanopadsharif.com
Telegram: tlgrm.me/nanopadsharif

اعضای تیم

  • null

    وحید نیک‌صفت

    کارشناسی ارشد مهندسی و علم مواد، خوردگی و حفاظت از مواد دانشگاه صنعتی شریف

  • null

    هومن جهانیان‌فر

    کارشناسی ارشد مهندسی و علم مواد، خوردگی و حفاظت از مواد دانشگاه صنعتی شریف