ایده محوری طرح

دستگاه اندازه‏گیری توان و گشتاور شافت دوار، تجهیز اندازه‏گیری برای پایش دائم و موقت گشتاور مکانیکی پیچشی، توان و سرعت دوران شفت در شفت‏های دوار می‏باشد. در وسایل حمل و نقل دریایی (کشتی‏های باربری، یدک‏کش‏ها، کشتی‏های مسافربری، شناورهای تندرو و…) بهینه کردن بازدهی توان به منظور به حداکثر رساندن نسبت توان خروجی به سوخت مصرفی از مباحث بسیار حیاتی و مهم به شمار می‏رود. این تجهیز به صورت پیوسته و به صورت دینامیکی گشتاور و توان واقعی روی شفت پروانه را می‏دهد. این داده‏ها که شامل توان خروجی موتور می‏باشد را می‏توان به صورت بر خط (real time) با سوخت مصرفی موتور، سرعت کشتی، جهت حرکت کشتی، شرایط آب و هوایی و دیگر متغییرهایی که بازدهی توان را مشخص می نمایند مقایسه نمود و در نهایت بهترین تصمیم را برای افزایش بازدهی شناور در شرایط کارکرد از نظر افزایش بازدهی توان گرفت. سیگنال زمانی گشتاور را نیز می توان برای مانیتور کردن گشتاور مصرفی پروانه و اعلام هشدار در مواقعی که سیستم دارای عیبی باشد به کار برد.

پایش توان و گشتاور سیستم های دوار

اعضای تیم

  • مهدی کریمیان

    کارشناسی ارشد برق مخابرات، دانشگاه صنعتی شریف

    Co founder

  • محمد سماواتیان

    دکترا مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی شریف

    Founder