ایده محوری طرح

در شرایط فرآیندی دشوار بسیاری از ابزارهای اندازه گیری با محدودیت هایی مانند دمای بالا، فشار زیاد یا سایر مشکلات روبه رو هستند که دقت اندازه گیری ارتفاع، چگالی و سطح تماس را کم می کنند. در صورتی که با این تکنولوژی دیگر این مشکلات وجود ندارد: این ابزارهای اندازه گیری پرتویی مبتنی بر پرتو افشانی، با استفاده از تکنولوژی گاما در سخت ترین شرایط اندازه گیری، نتایج دقیق و قابل اطمینانی ارائه خواهد داد.

چگالی سنج گاما

website:   http://afsharif.ir

Email:      info@afsharif.ir

اعضای تیم

  • null

    احمد شربتیان

    co founder

  • null

    مهدی زینالو

    co founder